مرتضی فرح بخش کرکان

درباره من

مرتضی فرح بخش کرکان
image

مربی گروه آموزشی مرمت و احیاء بناهای تاریخی @ دانشکده معماری و شهرسازی

...

محقق گوگل

(1399/9/2)

استنادات

24

h-index

1

i10-index

1

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
گونه شناسی خانه های تاریخی بافت قدیم شهر مشهد، از اوایل قاجار تا اواخر پهلوی اول
مطالعات معماری ایران(2018)
^مرتضی فرح بخش کرکان*, پیروز حناچی, معصومه غنایی
بازشناسی استحکامات دفاعی ارگ بم
پژوهش هاي باستان شناسي ايران(2016)
^مرتضی فرح بخش کرکان, هادی صفا منصوری
سنجش میزان رضایتمندی ساکنین بافت تاریخی سمنان از شاخص های کیفی زندگی
(2015)
^مرتضی فرح بخش کرکان, آزیتا رجبی
An Introduction to Intervention in Semnan Ancient Context
EMERGENCIAS(2014)
^مرتضی فرح بخش کرکان, آزیتا رجبی
An Introduction to Intervention in Semnan Ancient Context
EMERGENCIAS(2014)
^مرتضی فرح بخش کرکان, آزیتا رجبی
Tourism Advertisement Management and Effective Tools in Tourism Industry
International Journal of Geography and Geology(2014)
حسن صالحی, ^مرتضی فرح بخش کرکان
مطالعات لایه نگاری معماری در ضلع جنوبی سربازخانه ارگ بم
(2013)
^مرتضی فرح بخش کرکان
بازخوانی کالبدی میدان تکیه ارگ بم
(2012)
^مرتضی فرح بخش کرکان
بررسی و معرفی کاخ ناتمام ساسانی_ ایلخانی بیستون
(2012)
^مرتضی فرح بخش کرکان, داود دانشیان
از ارگ تا شهر( نظری به پیدایش شهر بم)
اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی معماری و شهر پایدار(2020-02-29)
^مرتضی فرح بخش کرکان*, ^هادی صفا منصوری
مناره ها و حضور آن در جغرافیای معماری ایران با رویکرد تحلیلی به سه مناره سلجوقی سمنان
اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی معماری و شهر پایدار(2020-02-29)
^مرتضی فرح بخش کرکان
امکان سنجی اعطای کاربری به قلعه حصاری اسفراین
چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار(2019-02-27)
^هادی صفا منصوری*, ^مرتضی فرح بخش کرکان, ^وحید حیدری
ضرورت ریخت شناسی پیش از مرمت ابنیه تاریخی (نمونه موردی: کاروانسرای شاه عباسی ایزدخواست)
چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار(2019-02-27)
^وحید حیدری*, ^هادی صفا منصوری, ^مرتضی فرح بخش کرکان
تحلیل رفتار حرارتی پوسته بیرونی کالبدهای معماری سنتی و مدرن شهر سمنان با رویکرد توسعه پایدار
چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار(2019-02-27)
^مرتضی فرح بخش کرکان*, ^وحید حیدری, ^هادی صفا منصوری
میراث صنعتی نماد موزه های علوم وفنون
ششمین همایش ملی موزه علوم و فناوری(2017-01-03)
^مرتضی فرح بخش کرکان*
آنقلاب صنعتی و هنر شعربافی
نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی(2016-05-11)
^مرتضی فرح بخش کرکان
استفاده مجدد تطبیق یافته ابزار توسعه پایدار
دومین همایش ملی معماری و شهر پایدار(2016-03-05)
^مرتضی فرح بخش کرکان
معادن نمک معماری دستکند صنعتی
دومین هما یش بین المللی معماری دست کند(2015-10-07)
^مرتضی فرح بخش کرکان
میراث صنعتی وگردشگری رویکرد نوین در ایران
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^مرتضی فرح بخش کرکان
توسعه گردشگری با رویکرد دارایی- مبنا
دومین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار(2015-05-19)
^مرتضی فرح بخش کرکان
زندانی در شهر, زندانی در شهربررسی نقش کارکردی مکان درحس پایداری فضا مطالعه موردی(کاروانسرا-زندان) میدان سعدی سمنان
اولین همایش ملی فضاهای عمومی شهری پایدار(2013-05-22)
^مرتضی فرح بخش کرکان, ^هدا علوی طبری
SOIL AND WORLD HERITAGE OF BAM CITADEL
XIth International Conference on the Study and Conservation of Earthen Architecture Heritage(2012-04-22)
^مرتضی فرح بخش کرکان, مسعود احمدی روئین, سید مسعود احمدی روئین
ثبت و حفاظت از میراث صنعتی ایرلند
(2016-05-25)
جاده های ابریشم
(2016-04-20)
راهنمای حفاظت عملی از ساختمان(آجر، سفال، خاک)
(2016-01-12)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
آشنایی با معماری اسلامی   (0 بار دانلود)
رشته : معماری , گرایش : معماری
آشنایی با هنر و تمدن فرهنگ های همجوار   (0 بار دانلود)
رشته : مرمت و احیای بناهای تاریخی , گرایش : مرمت
عناصر وجزئیات بناهای تاریخی   (1 بار دانلود)
رشته : مرمت بناهای تاریخی , گرایش : مرمت
مطالعه و شناخت بناهای تاریخی ایران اسلامی 2   (8 بار دانلود)
رشته : مرمت بناهای تاریخی , گرایش : مرمت
طرح مرمت و احیای محوطه های باستان شناسی   (9 بار دانلود)
رشته : مرمت بناهای تاریخی , گرایش : مرمت
آشنایی با معماری جهان   (9 بار دانلود)
رشته : مرمت بناهای تاریخی , گرایش : مرمت
گره سازی و کاربندی   (7 بار دانلود)
رشته : مرمت بناهای تاریخی , گرایش : مرمت
قوانین و تشکیلات مرمت   (7 بار دانلود)
رشته : مرمت بناهای تاریخی , گرایش : مرمت
تاق و قوس در معماری ایران   (27 بار دانلود)
رشته : مرمت بناهای تاریخی , گرایش : مرمت
تنظیم شرایط محیطی   (126 بار دانلود)
رشته : مرمت بناهای تاریخی
تاریخ و مبانی نظری مرمت   (109 بار دانلود)
رشته : مرمت بناهای تاریخی
عناصروجزئیات ساختمان   (118 بار دانلود)
رشته : مرمت بناهای تاریخی
شناخت بناهای تاریخی ایران دوران اسلامی   (128 بار دانلود)
رشته : مرمت بناهای تاریخی
شناخت سازه های سنتی   (29 بار دانلود)
رشته : مرمت بناهای تاریخی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مرمت و احیاء بناهای تاریخی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه سمنان، ایران
m_farahbakhsh@semnan.ac.ir
(+98)2331535364

فرم تماس